Vrátenie tovaru - odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Než zašlite tovar späť, venujte prosím pozornosť tomuto textu, aby vrátenie prebehlo rýchlo a k Vašej spokojnosti.

 

Ak ste obdržal / a od nášho zásielkového obchodu iný výrobok, ako ste objednal / a (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo ste obdržal / a výrobok chybný, zašlite nám ho najneskôr do 14 dní späť nepoužitý v pôvodnom nepoškodenom obale doporučene, spolu s predajným dokladom (alebo jeho kópií) a touto sprievodkou, ktorú prosím vyplňte.

 

Vystužené košíčky pre podprsenky vkladajte pootočené do seba, neprolamovat! Prelomenie košíček sa nenávratne poškodí.

Nestrihajte pôvodné štítky u tovaru, tovar s Poškodenú visačkou už nemožno považovať za nové.

 

Rovnakým spôsobom postupujte aj v prípade, že ste obdržal / a v dôsledku nesprávneho výberu výrobok, ktorý Vám nevyhovuje svojou veľkosťou, alebo strihom.

V takom prípade Vám budú vrátené peniaze na Váš účet.

Vrátená Vám bude takisto pomerná časť uhradených nákladov na dopravu, rozpočítaná na počet kusov v danej zásielke.

 

Ak si želáte zaslať iný tovar, vytvorte si prosím novú objednávku na www.leontyna.sk.

 

Predajný doklad je Vaším dokladom o nákupe a bez tohto dokladu nemôže byť Vaša požiadavka na vrátenie peňazí, alebo reklamáciu ukončený.

 

Pri zasielaní výrobkov späť zvoľte, prosím, vhodný obal, aby pri preprave nebol výrobok ani originálny obal poškodený, alebo pokrčený.

(Napríklad vhodným obalom pre zaslanie je pevná krabica, nie bublinková obálka.)

Poškodený tovar, alebo poškodený originálny obal pri preprave nemožno vymeniť, alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.

Zásielky v obálkach a pokrčených krabiciach nepreberáme.

 

 

 

Vyplňte prosím formulár. Pokiaľ možno vyplňte všetky kolónky a nezabudnite na zoznam tovaru.

 

Formulár vo formáte PDF

Formulář ve formátu PDF
 

Vyplnený formulár môžete vytlačiť a priložiť k zásielke, prípadne ho môžete zaslať e-mailom na info@leontyna.cz

K zásielke priložte kópiu predajného dokladu (faktúry), lebo alespoň čislo obednávky.

Tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy.

 

 
Zásielku odošlite doporučene na adresu:

 

Leontyna.cz

Śířava 27

750 02 Přerov

 

Presné vymedzenie pojmov čo, kedy a ako možno vrátiť nájdete v našich obchodných podmienkach.

Možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní sa nevzťahuje na firemných zákazníkov (tzv. Nákup na IČO).

 

V prípade akýchkoľvek otázok zavolajte našim operátorom na číslo +420 604 850 550 (v pracovné dni 9:00 - 16:00 hod), alebo pošlite email na info@leontyna.cz.